Świadczymy serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
w zakresie:

  · napraw bieżących sprzętu i oprogramowania
  · serwisu okablowania sieciowego
  · okresowych przeglądów technicznych
  · rozbudowy i modernizacji sprzętu
  · obsługi, instalacji i konfiguracji sieciowego oprogramowania systemowego
  · doradztwa w doborze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  · instalacji sprzętu i oprogramowania
  · stałych umów na serwis

  Proponujemy zawieranie umowy serwisowej, która gwarantuje stały nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa w przypadku niespodziewanej awarii sprzętu. W ramach umowy serwisowej istnieje możliwość m. in. postawienia sprzętu zastępczego, krótki czas reakcji. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy klient posiada indywidualne wymagania dotyczące serwisu, proponujemy spotkanie z naszym przedstawicielem, który dokonana wstępnej analizy potrzeb Państwa firmy.

Naprawa bieżąca sprzętu i oprogramowania
 
Na wezwanie klienta dokonujemy napraw sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. Prace wykonywane sa na miejscu, lub w naszym warsztacie - jeśli usterka tego wymaga.

Serwis okablowania sieciowego
  Zapewniamy szybką reakcję w razie awarii okablowania sieciowego (RG 58, RJ 45), lokalizacja uszkodzenia i sprawne usunięcie przerwy w działaniu sieci.

Okresowe przeglądy techniczne
  Na zlecenie klienta dokonujemy przeglądów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ich
inwentaryzację i ewentualną aktualizację (np. programy antywirusowe).

Rozbudowa i modernizacja sprzętu oraz sieci
  Dokonujemy konfiguracji i rozbudowy sprzętu w zależności od potrzeb klienta. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego problemu. W razie potrzeby wystawimy ekspertyzę uszkodzonego sprzętu. Sprawnie i szybko zmodernizujemy przestarzałą sieć.

Obsługa, instalacja i konfiguracja sieciowego oprogramowania systemowego
  Zapewniamy nadzór nad systemem sieciowym Novell NetWare, Windows NT, Linux. Zajmiemy się jego instalacją, konfiguracją oraz stałą opieką.

Doradztwa w doborze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  Doradzimy państwu jaki sprzęt jest najbardziej adekwatny dla potrzeb firmy.

Instalacja sprzętu i oprogramowania
  Przeprowadzamy fachową i profesjonalną instalacje sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego wraz z instrukcją obsługi.

Stałe umowy na serwis
  Zawieramy stałe umowy na serwis sprzętu - warsztatowy lub na miejscu u klienta. Posiadamy własny transport co umożliwia nam serwisowanie sprzętu u klienta w krótkim czasie reakcji /48,24,12 godziny w zależności od umowy/. W przypadku podpisania stosownych umów udostępniamy naszym klientom sprzęt zastępczy na czas naprawy warsztatowej.

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -