Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego

   Fachowo przeprowadzana, okresowa konserwacja urządzeń komputerowych ma nie tylko znaczenie estetyczne ale także wywiera ogromny wpływ na niezawodne funkcjonowanie systemu informatycznego. Większość awarii urządzeń jest właśnie wynikiem braku okresowej konserwacji. W trakcie eksploatacji sprzętu dochodzi do zanieczyszczenia wnętrza urządzeń, co utrudnia przepływ powietrza. To z kolei, może być przyczyną poważnych uszkodzeń wywołanych niedostatecznym chłodzeniem. Obserwując, jak wiele uszkodzeń wywołanych jest brakiem konserwacji, postanowiliśmy oferować Naszym Klientom zawieranie umów konserwacyjnych. Umowa taka może być rozszerzona o opcję serwisową, w ramach której gwarantujemy szybką, zwykle kilkugodzinną reakcję naszego serwisu.

  Konserwacja sprzętu dotyczy wszelkich urządzeń komputerowych: jednostek centralnych, monitorów, terminali, drukarek itd. Jej celem jest nie tylko przywrócenie urządzeniom ich pierwotnego wyglądu, lecz również, a może przede wszystkim zapobieganie awariom spowodowanym zapychaniem się przewodów wentylacyjnych, obluzowaniem połączeń itp. W typowych przypadkach zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

  • czyszczenie obudów komputera i monitora,

  • czyszczenie klawiatury i myszki,

  • usunięcie kurzu z wnętrza komputera,

  • sprawdzenie funkcjonowania układu chłodzenia komputera i procesora,

  • sprawdzenie jakości połączeń,

  • przeprowadzenie kontroli antywirusowej,

  • przeprowadzenie ogólnych testów urządzenia.

  Na życzenie przeprowadzamy również defragmętację dysków, co w wielu przypadkach wpływa na skrócenie czasu dostępu do ich  zawartości. W normalnych warunkach pracy biurowej konserwacja powinna być przeprowadzona raz na kwartał. Koszt konserwacji zależy od liczby komputerów eksploatowanych w jednym miejscu.  Przy większej liczbie komputerów, jednostkowy koszt konserwacji znacznie maleje. W przypadku, gdy konserwacje wykonywane są raz na dwa miesiące lub rzadziej, należność za zrealizowane usługi może być rozłożona na miesięczne raty, płatne po przeprowadzeniu konserwacji. Poniższa tabela przedstawia wysokość opłat netto za konserwację pojedynczego urządzenia w zależności od liczby komputerów objętych konserwacją. 

Orientacyjne ceny konserwacji

Rodzaj urządzenia

Liczba komputerów w jednym miejscu

1

2

3

4

5+

Serwer Sieciowy 

120,00 zł 

110,00 zł 

100,00 zł 

90,00 zł 

80,00 zł 

Typowy komputer PC 

100,00 zł 

90,00 zł 

80,00 zł 

70,00 zł 

60,00 zł 

drukarka laserowa 

20,00 zł 

drukarka igłowa 

30,00 zł 

drukarka atramentowa 

20,00 zł 

                           (w tabeli podno ceny netto)

 Uwaga ! Koszty pierwszej konserwacji mogą być wyższe. Cena konserwacji komputera PC dotyczy zestawu złożonego z jednostki centralnej, monitora, klawiatury i myszki.

  Zestawienie nie uwzględnia tzw. opcji serwisowej, która w większości przypadków kalkulowana jest indywidualnie. Rozszerzenie umowy o usługi serwisowe wiąże się już tylko z niewielkim wzrostem opłat. W zamian za to klient ma zapewniony określony w umowie czas reakcji naszego serwisu, a koszt związany z usunięciem uszkodzenia sprowadza się wyłącznie do kosztu części zamiennych oraz naprawy przy określonej w umowie stawce za roboczogodzinę (rbg).

 

Drukarka atramentowa

Drukarka laserowa

- odkurzenie obudowy i wnętrza;
- wyczyszczenie obudowy na zewnątrz i wewnątrz;
- wyczyszczenie podajników papieru;
- usunięcie zanieczyszczeń z układów elektronicznych sprężonym powietrzem;
- oczyszczenie dolnej części karetki z włókien papieru;
- wyczyszczenie prowadnicy karetki;
- smarowanie prowadnic;
- oczyszczenie paska-kodera;
- oczyszczenie przekładni;
- smarowanie osi wałków gumowych;
- oczyszczenie pojemnika absorbera z ewentualną wymianą absorbera;
- usunięcie zabrudzeń z jednostki czyszczącej głowice;
- konserwacja rolek prowadzących;
- sprawdzenie naciągu paska klinowego;
- oczyszczenie dysz wytryskowych;
- oczyszczenie pojemników z tuszem za pomocą programu narzędziowego;
- sprawdzenie poprawności wydruku.

- odkurzenie obudowy i wnętrza;
- wyczyszczenie obudowy na zewnątrz i wewnątrz;
- wyczyszczenie podajników papieru;
- usunięcie zanieczyszczeń z układów elektronicznych sprężonym powietrzem;
- oczyszczenie wentylatorów i filtrów ozonowych;
- wyczyszczenie drogi papieru;
- wyczyszczenie luster i soczewek;
- smarowanie prowadnic;
- oczyszczenie elementu grzejnego;
- sprawdzenie stopnia zużycia rolek elementu grzejnego;
- oczyszczenie przekładni;
- smarowanie osi wałków gumowych;
- wyczyszczenie i kontrola rolek wyrzutowych;
- konserwacja rolek prowadzących;
- kontrola stopnia zużycia mechanizmu podajnika papieru;
- sprawdzenie poprawności wydruku.

 

...aż 2/3 awarii sprzętu, szczególnie komputerów, należy tłumaczyć wszelkiego rodzaju zabrudzeniami.

...do wszelkich urządzeń biurowych,
oprócz zanieczyszczeń ze środowiska,
przenika miliony bakterii chorobotwórczych
z Twoich rąk...
pomyśl, o ile lepiej i estetyczniej
pracowałoby Ci się gdyby Twoja klawiatura
była czysta.

 

Czy zdajesz sobie sprawę że ???

...po dwóch - trzech miesiącach pracy
myszka przestaje sprawnie działać,
a poruszanie kursorem po ekranie
staje się bardzo uciążliwe...
trzeba ją wyczyścić.
...aż 60 - 70% komputerów, drukarek,
telefonów, faksów i innych urządzeń
biurowych jest czyszczona niefachowo.

Wiesz dlaczego ??? ...

Twoja drukarka stale wędruje do serwisu.
Urządzenia typu High-Tech są szczególnie wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia środowiska. Czyszczona systematycznie uniknie naprawy.

 

Jesteśmy elastyczni...

...dzięki doskonałej organizacji
idealnie dopasowujemy się
ilością pracowników oraz tempem wykonywania usługi tak, że nie zakłócamy Państwa pracy biurowej.

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -