Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych programów.

Projektujemy oprogramowanie z myślą o prostocie obsługi oraz wymogach stawianych przez ustawodawcę.

Samorząd  
AFK finanse-ksiegowość System finansowo-księgowy AFKb finanse-księgowość System finansowo-księgowy. Wersja budżetowa
APAS podatki Księgowość podatkowa APER kadry i płace System kadrowo-płacowy. Współpracuje z płatnikiem
EWID ewidencja ludności Ewidencja ludności. Homologacja MSWiA GOSP podmioty gospodarcze Ewidencja podmiotów gospodarczych
WODNIK rozliczanie mediów System do rozliczania mediów, wzbogacony o system inkasencki DOM dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe
STYPENDIA pomoc dla uczniów Ewidencja pomocy materialnej dla uczniów KONCESJE ewidencja koncesji alkoholowych Ewidencja koncesji alkoholowych
PST środki transportu Podatek od środków transportowych CMENTARZ zarządzanie Zarządzanie terenem cmentarza
EKOLOGIA karty informacyjne Prowadzenie wykazu kart informacyjnych dokumentów zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie APAR zwrot akcyza podatek Ewidencja spraw o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
AKH rozrachunki Rozrachunki z kontrahentami APUP upomnienia System ewidencji i drukowania upomnień
Firma  
DELEGACJE rozliczanie delegacji Rozliczanie kosztów delegacji
Narzędzia  
ASECUR kopia danych Sporządzanie kopii bezpieczeństwa baz danych APRW zestawienia Tworzenie zestawień i statystyk z bazy danych systemu APAS v.2.2.
DBM przeszukiwanie baz Przeszukiwanie baz danych
- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -