Pakiet "Samorząd" produkcji firmy Cuprimex sp. z o.o.
System APUP

    System APUP służy do ewidencji i drukowania upomnień. Może współpracować z bazą danych systemu APAS. Zbudowany jest w ten sposób, aby umożliwić użytkownikowi łatwe posługiwanie się funkcjami programu. Sposób komunikacji oparty jest na zasadzie przedstawiania list opcji (menu), z których użytkownik wybiera przez wskazanie tą, którą system ma wykonać. Struktura systemu umożliwia użytkownikowi określenie wielu parametrów niezbędnych do prawidłowej pracy takich jak: dane do upomnień i dostęp do APAS, gdzie użytkownik może wpisać lub zmienić niektóre informacje i parametry do upomnień: nazwę banku, numer konta bankowego, koszty upomnienia, jakie mają być przyjmowane automatycznie przy tworzeniu upomnień; jak również użytkownik może określić ścieżkę dostępu do bazy danych APAS.

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -