Moduł APRW

     Moduł APRW jest dodatkowym programem, służącym do tworzenia niektórych zestawień i statystyk z bazy danych systemu APAS v.2.2.
Program APRW, podobnie jak APAS czy APUP, zbudowany jest w ten sposób, aby umożliwić użytkownikowi łatwe posługiwanie się funkcjami programu. Sposób komunikacji oparty jest na zasadzie przedstawianialist opcji (menu), z których użytkownik wybiera przez wskazanie tą, którą system ma wykonać. System posiada funkcje umożliwiające przeglądanie ewidencji podatników, znajdującej się w bazie danych systemu APAS oraz tworzenia zestawień i rejestrów z dokumentów wymiarowych i innych (np. korekt, przypisów, odpisów); zestawienia z wymiaru i wpłat w rozbiciu na rodzaje podatków; zestawienia podatników posiadających ulgi; zestawienia stanu sald podatników na dowolny dzień; zestawienia stanu należności i odsetek od tych należności na dowolny dzień; zestawienia ilościowe podatników i powierzchni wybranych składników podatkowych. Poszczególne zestawienia można wykonywać dla różnych zdefiniowanych grup podatników, dla różnych przedziałów czasowych, z różnych podatków.

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -