Pakiet "Samorząd" produkcji firmy Cuprimex sp z o.o.
Moduł zestawień dla programu SARP

     Program służy do definiowania i wykonywania zestawień z bazy danych ewidencji pojazdów prowadzonej w systemie SARP. Umożliwia definiowanie własnych zestawień przez użytkownika oraz łatwe korzystanie z gotowych, wcześniej zdefiniowanych zestawień. W szczególności program zawiera dwa sprawozdania, które wydziały komunikacji muszą wykonywać rocznie i kwartalnie: sprawozdanie PM-1 (dla potrzeb WKU) oraz sprawozdanie T-03 (dla potrzeb GUS).
Program jest bardzo elastyczny – umożliwia definiowanie praktycznie dowolnych zestawień oraz dla każdego zestawienia ustalenie żądanego formatu wydruku. Zestawienia mogą być jakościowe (tzn. dla każdego znalezionego rekordu zostanie wydrukowana odpowiednia informacja określona w formacie wydruku) lub ilościowe (pasujące rekordy są sumowane i drukowana jest tylko suma). Zarówno wyniki zestawień ilosciowych, jak i jakościowych mogą być dzielone na grupy według dowolnych kryteriów.
Program obsługuje drukarki igłowe pracujące w standardzie Epson lub IBM, możliwe jest również drukowanie na drukarkach atramentowych i laserowych zgodnych ze standardem PCL pod warunkiem zdefiniowania właściwych kodów sterujących.

 

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -