Pakiet "Samorząd" produkcji firmy Cuprimex sp z o.o.
System APAS

FUNKCJE SYSTEMU:

 • ewidencja podatników i ich danych osobowych ( w formacie PESEL) z podziałem wg form prawnych
 • ewidencja obiektów podatkowych (nieruchomości, gospodarstwa,...)
 • ewidencja składników podatkowych dla każdego podatnika i obiektu podatkowego
 • definiowanie dowolnych rodzajów podatków lub opłat i tytułów podatkowych z określeniem ich parametrów ( stawki, ceny, przeliczniki, wskaźniki)
 • naliczanie podatków wg dowolnie określonych tytułów naliczeń, dla wybranych grup podatników, z rozbiciem na dowolne raty
 • podział kont podatników wg tytułów naliczeń i wg terminów wykonania
 • ewidencja tytułów naliczeń i terminów wykonania
 • ewidencja dowodów księgowych
 • ewidencja operacji księgowych z zaznaczeniem formy operacji
 • księgowanie wszelkich dowodów księgowych na kontach podatników
 • tworzenie decyzji/nakazów płatniczych i innych dokumentów; wydruk z możliwością umieszczenia adresu pocztowego, potwierdzenia odbioru i składników naliczenia
 • zmiany danych osobowych
 • wydruki: zestawienia, upomnienia, terminy płatności, salda kont podatników
 • rozbudowana parametryzacja pracy systemu
 • aktualizacja wszystkich danych z zachowaniem poprzednich informacji
 • natychmiastowy dostęp do wszystkich danych bieżących i z lat ubiegłych
 • system bezpieczeństwa danych z rejestracją użytkowników i nadawaniem uprawnień
- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -