STYPENDIA

Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

Program STYPENDIA służy do ewidencji i realizacji pomocy materialnej dla uczniów - stypendiów szkolnych oraz zasiłków jednorazowych. Istotną częścią systemu, usprawniającą obsługę pomocy materialnej dla uczniów jest moduł rozpatrywania wniosków w oparciu o definiowane parametry - progi dochodowe oraz problemy występujące w rodzinie.

Tworzenie listy wypłat odbywa się z uwzględnieniem okresów, terminu wypłaty oraz możliwości pokazania informacji o zapisanych rachunkach.

Program STYPENDIA zawiera także generowanie raportu o przyznanej pomocy materialnej dla uczniów, raportu o szkołach do których uczęszczają stypendyści oraz tworzenie i ewidencje formularzy PIT-8S

Wydruk decyzji odbywa się w wygodny sposób z wykorzystaniem szablonów druku dla każdej decyzji.

W programie STYPENDIA został wykorzystany interfejs użytkownika zapewniający przejrzystą i wygodną pracę.

Dane podstawowe programu

Nazwa programu STYPENDIA
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
Baza danych Firebird

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

Podstawowe funkcje programu

  • ewidencja osób (uczniów, rodziców)
  • ewidencja świadczeń, zasiłków jednorazowych (podstawowe dane z wniosku, decyzje oraz rachunki dla świadczeń)
  • moduł prognozowania łącznej kwoty świadczeń dla danego okresu (proces decyzyjny udzielania kwotowej pomocy, wg kryterium dochodowego oraz występujących w rodzinie problemów)
  • definiowanie własnych rodzajów świadczeń, progów dochodowych
  • wydruki decyzji w oparciu o szablony druku dla każdego z pism (m.in. decyzja pozytywna, decyzja negatywna)
  • generowanie list wypłat świadczeń dla zdefiniowanych okresów, terminów wypłat (łącznie z danymi o rachunkach)
  • ewidencja list wypłat z wypłatą na konto bankowe oraz w kasie urzędu
  • raport o szkołach do których uczęszczają stypendyści
  • tworzenie i ewidencja formularzy PIT-8S

Przykładowe widoki ekranu

*kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Wersja demonstracyjna

Jeśli są Państwo zainteresowani bliższym poznaniem funkcjonalności programu STYPENDIA prosimy wypełnić poniższy formularz danymi kontaktowymi: E-mail, Podmiot.
E-mail

Podmiot

Treść

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -