Pakiet "Samorząd" produkcji firmy Cuprimex sp z o.o.
System GOSP

FUNKCJE SYSTEMU:

 • definiowanie rodzajów działalności gospodarczej na trzech poziomach
 • rejestracja podmiotu (wpisanie do ewidencji)
 • archiwizowanie danych
 • wprowadzanie oraz aktualizacja podstawowych danych o:
  • podmiocie,
  • właścicielach,
  • pełnomocnikach,
  • prowadzonej działalności
 • przeglądanie podmiotów w porządku alfabetycznym,wg numeru ewidencyjnego, wg rodzaju działalności, wg właścicieli
 • natychmiastowy dostęp do dowolnej informacji
 • sporządzanie wydruków:
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji, listy wszystkich podmiotów,
  • listy z podanego zakresu,
  • pełnej informacji o pojedynczym podmiocie,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji,
  • zaświadczenia o zmianach,
  • zaświadczenia o skreśleniu z ewidencji
 • system bezpieczeństwa danych oparty na hasłach
- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -