KONCESJE

Ewidencja koncesji alkoholowych

System Koncesje służy do ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Ewidencja dokumentów księgowych zawiera informacje o wydanych koncesjach, wysokości opłaty za wydanie koncesji, dokonanych wpłat za koncesje.

Część danych systemu użytkownik może wstępnie zdefiniować i korzystać z nich później poprzez wybór z wyświetlanej listy (własne definicje parametrów obliczeń, definiowanie danych ustawowych). System posiada przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs użytkownika.

Dane podstawowe programu

Nazwa programu Koncesje
Aktualna wersja 0.1
System operacyjny Windows 9x/2000/XP
Baza danych Interbase/Firebird

Podstawa prawna

  • ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

Funkcje programu

  • ewidencja podmiotów gospodarczych, punktów sprzedaży oraz koncesji
  • ewidencja dokumentów księgowych
  • wykonywanie operacji księgowych m.in wpłaty
  • moduł automatycznego naliczania opłat (płatności w ratach)

Przykładowe widoki ekranu

*kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Wersja demonstracyjna

Jeśli są Państwo zainteresowani bliższym poznaniem funkcjonalności programu Koncesje prosimy wypełnić poniższy formularz danymi kontaktowymi: E-mail, Podmiot.
E-mail

Podmiot

Treść

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -