System APER służy do automatyzacji i ewidencji zagadnień kadrowo-płacowych. Może być stosowany we wszelkich zakładach pracy i umożliwia prowadzenie dowolnych systemów płacowych. Dzięki daleko posuniętej dowolności w określaniu sposobu i zakresu pracy systemu APER, można prowadzić przy jego użyciu ewidencję danych o charakterze kadrowym oraz wszelkiego rodzaju wynagrodzeń pracowników z rozliczaniem podatku i ubezpieczeń. System umożliwia definiowanie własnych elementów płacowych, modyfikację i ustalanie indywidualnego sposobu naliczania wynagrodzeń zgodnie z potrzebami zakładu pracy. Daje możliwość określenia wszystkich sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa zlecenie) jak i dowolnych składników płacowych (kwotowe, dzienne, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, inne). Przy jego użyciu można prowadzić pełną ewidencję pracowników do celów związanych z potrzebami rachuby płac, systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku od osób fizycznych i innych, wewnętrznych rozliczeń, np. pożyczek zakładowych. System APER pozwala przeprowadzać w sposób seryjny obliczenia wynagrodzeń, tworzenia i drukowania list wynagrodzeń i innych formularzy lub zaświadczeń. Wszelkie parametry określające sposób wyliczenia składników wynagrodzeń i innych danych, mogą być aktualizowane z zachowaniem chronologii poprzednich wielkości. Szeroki zakres wydruków, możliwość drukowania zestawień wg potrzeb użytkownika, list płac, indywidualnych list płac, automatyczne przenoszenie stałych elementów z jednego okresu rozliczeniowego do innego. Wspomaga rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z systemu możemy uzyskiwać wydruki PIT -ów jak i przenosić automatycznie wygenerowane dane do systemu rozliczeń z ZUS - Płatnik System zapewnia tajność płac. Szeroka możliwość funkcji systemu i duża parametryzacja oznacza iż użytkownik może samodzielnie określić wiele czynników warunkujących sposób pracy systemu. Z jednej więc strony daje to duże możliwości wykorzystania systemu, z drugiej zaś wymusza (zwłaszcza na początku eksploatacji systemu) dobrze przemyślaną organizację pracy i konstrukcję zestawów danych oraz zasad ich przetwarzania. System APER przeznaczony jest do pracy na mikrokomputerach klasy PC pracujących jako samodzielne jednostki lub w sieciach komputerowych (np. Novell NetWare lub typu punkt-punkt). System APER wykorzystuje możliwości, jakie przedstawia sobą system DBMS Btrieve v. 5.xx lub 6.xx. Należy zadbać o odpowiednie skonfigurowanie środowiska sprzętowego i systemu operacyjnego. System ˙APER ˙posługuje się alfabetem polskim według standardu Mazovii lub Latin 2.

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -