Pakiet "Samorząd" produkcji firmy Cuprimex sp z o.o.
System EWID


Program spełniający wszystkie wymagania ogólnopolskiego systemu PESEL. Posiada homologację MSWiA. Używany w komórkach ewidencji ludności terenowych organów administracji.


FUNKCJE SYSTEMU:
 • wprowadzanie do systemu nowego mieszkańca
 • aktualizacja danych osobowych mieszkańca
 • przeglądanie list mieszkańców
  • w porządku alfabetycznym
  • wg numeru PESEL
  • daty urodzenia
  • dokumentu tożsamości
  • nazwisk poprzednich,
  • nazwisk rodowych itp.
 • przeglądanie danych wg określonego przez użytkownika kryterium,
 • tworzenie i sporządzanie wydruków różnego rodzaju list mieszkańców oraz formularzy
 • obsługa kartoteki aktualnych mieszkańców, kartoteki przejściowej, kartoteki byłych mieszkańców
 • prowadzenie pełnej, formalnej i logicznej kontroli poprawności wprowadzonych danych
 • wbudowane mechanizmy odtwarzania danych w przypadku awaryjnego zakończenia pracy np. zaniku napięcia zasilającego
 • awaryjne dokonywanie korekt w danych gromadzonych przez system
 • sporządzanie list dokonanych poprawek i aktualizacji
 • komunikacja z odpowiednimi poziomami systemu PESEL (TBD oraz CBD)
 • inicjowanie systemu danymi otrzymanymi z systemu PESEL
 • natychmiastowy dostęp do wszystkich danych
 • system zabezpieczenia danych oparty na hasłach
- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -