EKOLOGIA

Prowadzenie wykazu kart informacyjnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Program Ekologia służy pomocą w tworzeniu, wyszukiwaniu, udostępnianiu wykazu kart informacyjnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Istotną częścią programu są formularze kart informacyjnych (typ kart A-I) utworzone w oparciu o karty informacyjne określone w rozporządzeniu. Dla każdej z kart tworzona jest osobna historia zmian oraz zapis przez kogo zmiana została dokonana. Dzięki implementacji protokołu FTP program umożliwia wysyłanie i udostępnianie wykazu na stronach WWW.

Przykład wykazu można zobaczyć na naszych stronach, adres internetowy http://www.cuprimex.pl/ekologia/index.html

Część danych systemu użytkownik może wstępnie zdefiniować i korzystać z nich później poprzez wybór z słownika(słownik podmiotów, zakresów, miejsc przechowywania, załączników). Program posiada przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs użytkownika.

Dane podstawowe programu

Nazwa programu Ekologia
Aktualna wersja 2.0
System operacyjny Windows 9x/2000/XP
Baza danych Interbase/Firebird

Podstawa prawna

  • Art. 19 - 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058)
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2006r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.)

Funkcje programu

  • prowadzenie wykazu kart informacyjnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  • rejestr zmian kart informacyjnych
  • wyszukiwanie oraz filtracja wykazu kart informacyjnych
  • definiowanie słowników podmiotów, miejsc przechowywania
  • wydruki kart informacyjnych
  • udostępnianie wykazu na stronach WWW

Przykładowe widoki ekranu

*kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Wersja demonstracyjna

Jeśli są Państwo zainteresowani bliższym poznaniem funkcjonalności programu Ekologia prosimy wypełnić poniższy formularz danymi kontaktowymi: E-mail, Podmiot.
E-mail

Podmiot

Treść

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -