:: Aktualności ::
sierpień 2015
Migracja do CMS Joomla 3.x
Wykonano migrację serwisu Gminy Krotoszyce do systemu CMS Joomla w wersji 3.x www.krotoszyce.pl

maj 2015
Migracja do CMS Joomla 3.x
Wykonano migrację serwisu Gminy Męcinka do systemu CMS Joomla w wersji 3.x www.mecinka.pl

styczeń 2015
Migracja do CMS Joomla 3.x
Wykonano migrację serwisu Gminy Legnickie Pole do systemu CMS Joomla w wersji 3.x www.legnickiepole.pl

listopad 2014
Migracja do CMS Joomla 3.x
Wykonano migrację serwisu Gminy Kunice do systemu CMS Joomla w wersji 3.x www.kunice.pl

październik 2014
Instalacja i konfiguracja zwirtualizowanego środowiska
Wykonano migrację infrastruktry serwerowej do środowiska zwirtualizowanego na Windows Server 2012 Hyper-V dla Urzędu Gminy w Legnickim Polu

grudzień 2013
Migracja do systemu CMS Joomla
Wykonano migrację statycznego serwisu Gminy Gromadka do systemu CMS Joomla w wersji 3.x www.gromadka.pl

czerwiec 2013
Nowa strona
Wykonano podniesienie wersji systemu CMS - Joomla oraz aktualizację szablonu strony www.zukowice.pl

marzec 2013
Nowy ład śmieciowy
Stworzono stronę nowy ład śmieciowy jako podstronę do strony www.mecinka.pl
Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów.
Utworzona strona opisuje w/w zagadnienie.

listopad 2012
Nowy system w naszej ofercie - AGOS
System AGOS służy do wspomagania prac ewidencyjnych i rozrachunków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy. W szczególności pozwala na wprowadzenie katalogu opłat w zależności od przyjętej w gminie zasady naliczania i poboru, prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości wraz z ewidencją danych z deklaracji i ich zmian, automatyczne naliczanie opłat z rozbiciem na określone terminy płatności.

listopad 2012
Aktualizacja programu STYPENDIA (aktualizacja funkcji prognozy wysokości świadczeń oraz funkcji tworzenia kwot świadczenia na podstawie informacji o progach dochodowych) - więcej informacji o programie na stronie z opisem programu

styczeń 2012
Aktualizacja programu APAR (aktualizacja związana ze zmianą terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz jego wypłatą) - więcej informacji o programie na stronie z opisem programu

wrzesień 2011
Aktualizacja programu APAR (m.in. modyfikacja szablonu automatycznej numeracji) - więcej informacji o programie na stronie z opisem programu

sierpień 2011
Wykonanie przyłączy informatycznych wraz z dedykowaną elektryką dla Infokiosków w Głogowie

luty 2011
Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną oraz alarmową i monitoringu w PUP Głogów

styczeń 2011
Instalacja Infokiosk PUP Wschowa oddział Sława

grudzień 2010
Projekt i wykonanie witryny internetowej dla firmy "Fajny Ciuch - Handel internetowy", CMS Joomla, komponent VirtueMart (adres witryny http://www.fajnyciuch.net)

listopad 2010
Aktualna wersja sprawozdania do Gus z systemu Ewid: http://www.cuprimex.pl/aktualizacja/spisgus/

Walidator do sprawozdania do pobrania ze strony GUS: http://ankiet.stat.gov.pl/gminy/

sierpień 2010
Aktualizacja programu Stypendia (m.in. dodanie informacji o procencie środków własnych) - więcej informacji na stronie z opisem programu

kwiecień 2010
Opracowanie nowej witryny internetowej dla Gminy Złotoryja, CMS Joomla (adres strony http://www.zlotoryja.com.pl)

luty 2010
Opracowanie nowej witryny internetowej dla Gminy Krotoszyce, CMS Joomla (adres strony http://www.krotoszyce.pl)

styczeń 2010
Aktualizacja programu Koncesje Alkoholowe (dodanie ewidencji dokumentu zaświadczenie) - więcej informacji na stronie z opisem programu

grudzień 2009
Modernizacja sieci teleinformatycznej w PUP Głogów

listopad 2009
Aktualizacja programu Stypendia (dodanie nowego raportu - wysokość świadczeń wg miejscowości wnioskodawcy) - więcej informacji na stronie z opisem programu

wrzesień 2009
Zamknięto rozbudowe sieci teleinformatycznej w PUP Lubin

sierpień 2009
Aktualizacja programu Stypendia (dodanie wypłaty na konto bankowe, ewidencja list wypłat pogrupowanych według miejscowości wnioskodawcy) - więcej informacji na stronie z opisem programu

luty 2009
Opracowanie nowej szaty graficznej dla stron Gminy Legnickie Pole, CMS Joomla (adres strony http://www.legnickiepole.pl)

styczeń 2009
Aktualizacja programu Stypendia (dodanie wydruku formularza PIT-8S) - więcej informacji na stronie z opisem programu

grudzień 2008
Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Lubin oraz nowa sieć w PUP Lubin

grudzień 2008
Aktualizacja programu PST (m.in. nowy dokument - zwolnienie z opłaty na podstawie uchwały) - więcej informacji na stronie z opisem programu

październik 2008
Aktualizacja programu Stypendia (rozszerzenie danych o okresach świadczeń, dodanie raportu o szkołach do których uczęszczają stypendyści) - więcej informacji na stronie z opisem programu

wrzesień 2008
Opracowanie nowej szaty graficznej dla firmy Opel Kowalczyk - Autoryzowany dealer Opel (adres strony http://www.opel-kowalczyk.pl)

sierpień 2008
Aktualizacja programu PST (m.in. rozbudowa modułu dokumentów księgowych) - więcej informacji na stronie z opisem programu

lipiec 2008
Opracowanie nowej szaty graficznej dla stron Gminy Kunice (adres strony http://www.kunice.pl)

5.VI.2008
Aktualizacja programu EWID do wersji 2.5.18C zgodnie z zaleceniami MSWiA

18.V.2008
Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SM Nadodrze

04.IV.2008
Aktualizacja programu Stypendia (dodanie nowego typu świadczenia - uzupełnienie) - więcej informacji na stronie z opisem programu

18.III.2008
Wykonanie sieci teleinformatycznej w zakładzie PRD Lubin

10.III.2008
Opracowanie nowej szaty graficznej dla stron Gminy Kotla (adres strony http://www.kotla.pl)

1.II.2008
Opracowanie nowej szaty graficznej dla stron Gminy Żukowice (adres strony http://www.zukowice.pl)

17.XII.2007
Wykonanie sieci teleinformatycznej w zakładzie ZGKiM Przemków

31.X.2007
Opracowanie nowej szaty graficznej dla stron Gminy Ruja (adres strony http://www.ruja.pl)

30.X.2007
Aktualizacja programu PST (dodanie modułu wyliczeń skutków obniżenia stawek maksymalnych)

03.X.2007
Aktualizacja programu STYPENDIA (dodanie modułu prognozowania łącznej kwoty świadczenia w danym okresie na podstawie kwot wyliczonych dla poszczególnych świadczeń)

16.VII.2007
Aktualizacja programu PST (m.in. zmiana interfejsu użytkownika oraz zmiana modułu naliczeń podatku) - więcej informacji na stronie z opisem programu

02.VII.2007
Aktualizacja programu APAR (m.in. modyfikacja funkcji tworzenia decyzji) - więcej informacji na stronie z opisem programu

25.VI.2007
Aktualizacja programu EKOLOGIA (m.in. modyfikacja wyszukiwania kart, sortowania kart oraz dodanie nowych słowników) - więcej informacji na stronie z opisem programu

22.VI.2007
APAS uruchomiono eksport danych do systemu informatycznego integrującego platformy elektronicznej współpracujący z ewidencją podatkową nieruchomości w skrócie IPE-PN szczegóły na stronie z opisem zagadnienia

18.VI.2007
Aktualizacja programu EWID do wersji 2.4.18 zgodnie z wytycznymi Departamentu Rozwoju Rejestrów MSWiA, wprowadzono stosowne korekty w oprogramowaniu informatycznym

22.V.2007
Aktualizacja programu APAR (moduł generowania pliku z przelewami do elektronicznego systemu bankowgo)

27.IV.2007
Wykonanie sieci komputerowej w INVEST-BANK S.A. w Głogowie

30.III.2007
Aktualizacja programu APAR (dodanie nowych raportów oraz funkcji drukowania przelewów)

26.II.2007
Rozszerzenie oferty programowej firmy o nową aplikację APAR - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

23.II.2007
Aktualizacja programu EKOLOGIA (m. in. mechanizm wydruku kart informacyjnych w oparciu o szablony druku)

20.XII.2006
Aktualizacja programu ASIR dla Izb Rolniczych (m. in. aktualizacja wydruku list wyborców według wzorów określonych w Załączniku 1 i 2 do uchwały KRIR)

12.XII.2006
Oddanie sieci teleinformatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

07.XI.2006
Aktualizacja systemu Stypendia do wersji 1.3.4 (dodanie zestawienia listy osób otrzymujących stypendia pogrupowanych według wnioskodawcy)

20.X.2006
Zakończenie prac nad programem Ekologia - prowadzenie i udostępnianie na stronach WWW wykazu kart informacyjnych

19.X.2006
Aktualizacja systemu Stypendia do wersji 1.3.3 (główna zmiana to dodanie nowego widoku Wnioski na bieżący rok szkolny oraz funkcji prognozującej kwotę potrzebną na stypendia

31.VIII.2006
Aktualizacja systemu Stypendia (m.in. zmiana interfejsu użytkownika, dodanie kont stypendialnych

27.VII.2006
Aktualizacja systemu Koncesje Alkoholowe (m.in. zmiana interfejsu użytkownika, dodanie kont dla podmiotów oraz operacji księgowych na kontach)

26.VII.2006
Nowa wersja systemu PST (m.in. zmiana środowiska z DOS na Windows 9x/2000/XP)

18.X.2005
Rozpoczęcie prac nad systemem Stypendia - pomoc materialna dla uczniów (zakończenie prac nad wersją testową 10.11.2005)

1.IX.2005
Aktualizacja systemu Koncesje Alkoholowe do wersji v.2.0. (m.in. dodanie naliczeń za bieżący rok)

20.VII.2005
Rozpoczęcie prac nad systemem Koncesje Alkoholowe v.1.0.

10.I.2005
Aktualizacja cennika.

08.XI.2004
Aktualizacja cennika.

29.X.2004
Aktualizacja cennika.

27.X.2004
Aktualizacja cennika.

15.VI.2004
Oddano nową instalację sieciową w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim (23 przyłącza).

20.V.2004
Rozbudowa sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Lubinie(18 przyłączy).

28.III.2004
Oddano nową instalację sieciową w Urzędzie Gminy w Ruji.

22.III.2004
Aktualizacja cennika.

08.XII.2003
Modernizacja sieci komputerowej w PUP w Lubinie(48 przyłączy).

22.IX.2003
Aktualizacja cennika.

19.IX.2003
Zakończono rozbudowę instalacji sieciowej w I LO w Głogowie(dodatkowe przyłącza).

22.VIII.2003
Aktualizacja cennika.

15.VIII.2003
Oddano nową instalację sieciową w ADM - Al. Wolności w Głogowie.

28.VII.2003
Aktualizacja cennika.

03.VII.2003
Aktualizacja cennika.

12.VI.2003
Aktualizacja cennika.

10.V.2003
Oddano nową instalację sieciową w firmie EKODROM w Głogowie.

29.V.2003
Aktualizacja cennika.

13.V.2003
Aktualizacja cennika.

07.V.2003
Stworzenie dla firmy Opel-Kowalczyk modułu do zarządzania modelami aut (edycja,dodawanie,kasowanie) poprzez stronę internetową.

07.V.2003
Uruchomienie serwera internetowego(Linux+ISDN) w Szkole Podstawowej Nr.13 w Głogowie.

06.V.2003
Aktualizacja cennika.

17.IV.2003
Aktualizacja cennika.

15.IV.2003
Rozbudowa sieci teleinformatycznej w firmie Technika Podłogowa.

10.IV.2003
Oddano nową instalację sieciową w SM'Nadodrze' w Głogowie.

09.IV.2003
Stworzenie dla firmy Opel-Kowalczyk modułu do obsługi sprzedaży aut używanych na stronie internetowej Opla

07.IV.2003
Rozbudowa sieci w Urzędzie Gminy w Kotli.

07.III.2003
Oddano nową instalację sieciową w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

13.II.2003
Aktualizacja cennika.

06.II.2003
Podpisanie umowy serwisowej z głogowskim dealerem Opla.

04.II.2003
Stworzenie strony Urzędu Gminy Grębocice.

13.I.2003
Aktualizacja cennika.

18.XII.2002
Dostarczono sprzęt komputerowy w ramach przetargu dla Gminy Żukowice.

17.XII.2002
Aktualizacja cennika.

18.XI.2002
Rozbudowa sieci w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie o nowe przyłącza.

15.XI.2002
Rozbudowa sieci w Starostwie Powiatowym w Lubinie o nowe przyłącza.

14.XI.2002
Oddano nową instalację sieciową w Szkole Podstawowej w Tymowie.

10.XI.2002
Dostępny w sprzedaży jest system ASIR v.1.1 - umożliwiający tworzenie list osób uprawnionych do głosowania w zbliżających się wyborach do Izb Rolniczych

05.XI.2002
Modernizacja serwera w Osiecznicy.

05.XI.2002
Aktualizacja cennika.

04.XI.2002
W dniu dzisiejszym połączono 2 sieci w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, 28+16=44 stanowiska

24.X.2002
Aktualizacja cennika.

16.X.2002
Aktualizacja cennika.

14.X.2002
Oddano nową instalację sieciową w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

02.X.2002
Oddano nową instalację sieciową w GPK-SITA Głogów.

26.IX.2002
Aktualizacja cennika.

20.IX.2002
Oddano nową instalację sieciową w Urzędzie Gminy Radwanice.

04.IX.2002
Aktualizacja cennika.

22.VIII.2002
Nowy wygląd graficzny naszej strony.

- Wszelkie Prawa Zastrzeżone - CUPRIMEX sp. z o.o. [2002] -